Administratie

- Verwerken van in- en verkoopfacturen

- Verwerken van kasstukken en bankafschriften

- Het maken van periodieke resultaatoverzichten

- Het maken van het jaarrapport

Belastingaangifte

- Aangifte Omzetbelasting

- Aangifte Loonbelasting

- Aangifte Inkomstenbelasting particulier

- Aangifte Inkomstenbelasting zakelijk

- Aangifte VennootschapsbeIasting

 

 

Salarisadministratie

- Mutaties beheren en verwerken

- Personeelsadministratie beheren

- Loonstroken

- HR

Kop

Beschrijving